سد مخزنی تونل انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان

منطقه مورد مطالعه گاوشان در غرب ایران در دو استان کردستان و کرمانشاه و در دو حوضه آبریز متفاوت قرار گرفته است. قسمتی از آن در حوضه رودخاته کرخه و قسمتی در حوضه آبریز رودخانه سیروان قرار گرفته است.منطقه شبکه آبیاری و زهکشی در مسیر جاده کرمانشاه - کامیاران و کلاْ در حوضه آبریز رودخانه کرخه واقع شده است. این طرح جهت تامین اهداف زیر  تعریف شده است:

۱- تامین بخشی از آب شرب شهرهای کامیاران و کرمانشاه

۲- ذخیره سازی آبهای سطحی به منظور تامین آب کشاورزی مورد نیاز دشتهای بیله ور و دربند

۳- بهبود شرایط اقتصادی - اجتماعی و افزایش درآمد سرانه کشاورزی

۴- ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان

۵- استفاده از پتانسیل برقابی در محل سد به میزان ۲/۹ مگاوات

اجزای طرح عبارتند از:

۱-سد مخزنی گاوشان

۲-تونل انتقال آب و آب پخش نهایی

۳-سد انحرافی رازآور

۴- شبکه آبیاری و زهکشی دشتهای بیله ور و دربند

۵- خاکریز کنترل سیلاب دشت دربند

سدمخزنی و تونل انتفال آب گاوشان:

رودخانه سیروان که از  رشته کوههای زاگرس سرچشمه میگیرد سهم کمی از تامین آب مورد نیاز زمینهاب کشاورزی کردستان را براورده مینماید. با احداث سد مخزنی گاوشان بر روی رودخانه گاوه (یکی از سرشاخه های سیروان ) و تونل انتقال به طول ۱۳/۲۰ کیلومتر قطر نهایی ۴ تا ۸/۵ متر و ظرفیت انتقال ۳۰ متر مکعب در ثانیه آب مورد نیاز به حوضه آبریز کرخه منتقل و برای آبیاری دشتهاب بیله ور و میان دربند استفاده میشود. این سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی با ارتفاع ۱۲۳ متر از پی طول تاج ۶۲۰ متر عرض تاج۱۴ متر و حجم ذخیره ۵۵۰ میلیون متر مکعب می باشد. در آب پخش انتهایی توزیع آب بین دشتهای بیله ور و میان دربند و آبرسانی به شهرهای کامیاران و کرمانشاه صورت می گیرد.

سد انحرافی رازآور:

سد انحرافی رازآور در ۵۰ کیلومتری جاده کرمانشاه به کامیاران و در حوالی روستای دارشادمان مطابق مشخصات زیر احداث شده است:

نوع سد : بتنی آزاد

طول سرریز : ۶۴ متر

ارتفاع از پی : ۳۰/۸ متر

تاسیسات آبگیری : آبگیر سمت چپ و راست با حداکثر ظرفیت ۱۸ و ۵/۱ متر مکعب در ثانیه

پلکان عبور ماهی : جریان دایمی ۳/۱ متر مکعب در ثانیه

سیل طراحی : دوره برگشت ۱۰۰ ساله با دبی ۳۴۷ متر مکعب در ثانیه

آب مورد نیاز  شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان از منابع سطحی و زیر زمینی تامین میگردد.منابع آب سطحی دشت دربند شامل آب بهنگام رودخانه رازآور و تامین کمبودها از سد مخزنی می باشد.نیازهای تامین شده از سد مخزنی در محل آب پخش انتهایی تونل گاوشان توسط کانال با مقطع مستطیلی ( فلوم ) به رودخانه شیروانه ( در شرق کامیاران ) منتفل شده و در پایین دست توسطسد انحرافی رازآور به شبکه آبیاری دشت میان دربند هدایت می شود.

آب سطحی مورد نیاز دشت بیله ور تماماْ از سد مخزنی گاوشان تامین میشود. نیازهای آبی اراضی دشت بیله ور توسط دو رشته کانال که در غرب و شرق دشت امتداد دارند انتقال داده می شود این دو کانال از آب پخش انتهائی تونل گاوشان منشعب می شوند.

روش آبیاری پیشنهادی برای دشت میان دربند روش آبیاری سطحی و برای دشت بیله ور در نقاط کم فشار آبیاری با لوله های دریچه دار و در نقاط فشار متوسط و پرفشار روش بارانی در نظر گرفته شده است. در مجموع طرح ملی گاوشان برای تامین آب کشاورزی ۳۱۰۰۰ هکتار ( خالص ) اراضی دشتهای بیله ور و میان دربند برنامه ریزی شده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 1:32  توسط گروه 1 |